[osdcmy] Kelas online percuma

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[osdcmy] Kelas online percuma

Mohd Kamal Bin Mustafa-2
Salam semua, akhir2 banyak kelas2 online berkaitan pengaturcaraan,
sains komputer dan pembangunan perisian ditawarkan secara percuma.
Agak teruja dengan perkembangan ini. Melalui reddit:-

http://www.udacity.com/overview/Course/cs253 - CS253 - WEB APPLICATION
ENGINEERING

Sebelum ini Standford turut menawarkan kursus online percuma:-

http://www.ml-class.org/

Walaupun kursus2 online tidak memberikan sebarang persijilan tapi utk
pembelajaran tetap suatu yang amat berguna bagi saya. Kelas CS253 -
WEB APPLICATION ENGINEERING contohnya akan dikendalikan oleh salah
seorang pengasas reddit dan professor dari University of Virginia.
Dalam ertikata lain anda dapat belajar daripada seseorang yang
terlibat secara langsung dengan industri.

--
To unsubscribe from and detail about this group http://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-information

OSDC.my Discussion Group In Facebook
http://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/

Malaysia Open Source Conference 2012
MOSC2012 http://portal.mosc.my/
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [osdcmy] Kelas online percuma

Ghodmode
2012/3/11 Mohd Kamal Bin Mustafa <[hidden email]>:
> Salam semua, akhir2 banyak kelas2 online berkaitan pengaturcaraan,
> sains komputer dan pembangunan perisian ditawarkan secara percuma.
> Agak teruja dengan perkembangan ini. Melalui reddit:-
>
> http://www.udacity.com/overview/Course/cs253 - CS253 - WEB APPLICATION
> ENGINEERING

Very cool.  Already registered.

They also have:
  CS101 - Building a Search Engine: http://www.udacity.com/overview/Course/cs101
  CS262 - Programming Languages: http://www.udacity.com/overview/Course/cs262

--
Vince Aggrippino
Ghodmode Development
http://www.ghodmode.com


> Sebelum ini Standford turut menawarkan kursus online percuma:-
>
> http://www.ml-class.org/
>
> Walaupun kursus2 online tidak memberikan sebarang persijilan tapi utk
> pembelajaran tetap suatu yang amat berguna bagi saya. Kelas CS253 -
> WEB APPLICATION ENGINEERING contohnya akan dikendalikan oleh salah
> seorang pengasas reddit dan professor dari University of Virginia.
> Dalam ertikata lain anda dapat belajar daripada seseorang yang
> terlibat secara langsung dengan industri.

--
To unsubscribe from and detail about this group http://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-information

OSDC.my Discussion Group In Facebook
http://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/

Malaysia Open Source Conference 2012
MOSC2012 http://portal.mosc.my/