[osdcmy] Lagi RM3,500 Untuk Lancarkan Majalah Kod Sumber

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[osdcmy] Lagi RM3,500 Untuk Lancarkan Majalah Kod Sumber

Raja Iskandar Shah
Salam hormat

Pihak Kostem kini memerlukan lagi RM3,500 dalam bentuk pelaburan dari anggota untuk melancarkan projek majalah Kod Sumber. 

Jumlah pelaburan ini diperlukan untuk kerja-kerja grafik dan penghasilan mock-up fizikal. Mock-up ini diperlukan untuk pendaftaran dengan Kementerian Dalam Negeri dan mendapatkan pengiklan bagi majalah berkenaan.

Permohonan untuk menjadi anggota boleh dibuat melalui internet :


--
To unsubscribe from and detail about this group http://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-information
 
OSDC.my Discussion Group In Facebook
http://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/
 
Malaysia Open Source Conference 2012
MOSC2012 http://portal.mosc.my/