[osdcmy] Penghargaan Kepada Semua Yg Terlibat Dalam Kostem

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[osdcmy] Penghargaan Kepada Semua Yg Terlibat Dalam Kostem

Raja Iskandar Shah
Penghargaan ingin dirakamkan kepada semua yang terlibat dalam penubuhan Koperasi Sumber Terbuka Selangor Berhad
  1. Kumpulan pertama penaja dan semua yang telah bertandang di HackerSpace, Petaling Jaya
  2. Kumpulan kedua yang telah beramai-ramai daftarkan diri berminat untuk menjadi ahli Kostem
  3. Kumpulan ketiga ALK, AJP, hadirin dan bakal ahli di Mesyuarat Agung Permulaan di Yayasan Selangor, Petaling Jaya
Mohon izin untuk kami senaraikan nama anda semua pada penerbitan sulung majalah Kostem kelak


--
To unsubscribe from and detail about this group http://portal.mosc.my/osdc-my-mailing-list-information
 
OSDC.my Discussion Group In Facebook
http://www.facebook.com/groups/osdcmalaysia/
 
Malaysia Open Source Conference 2012
MOSC2012 http://portal.mosc.my/